Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení

 

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno ve dne 18.- 20.5.2020 od 8 – 12. hodin. Rodiče, kteří zároveň podávali přihlášku do více MŠ si vyzvednou rozhodnutí o přijetí ve škole, kterou upřednostňují a zároveň při převzetí rozhodnutí, odevzdají zápisový lístek

Zápisový lístek naleznete zde  zápisový lístek do MŠ

Informaci o nástupu do jiné MŠ nám prosím sdělte obratem na e-mail reditelna@mstuchorazska.cz z důvodu urychlení celého procesu zápisu.

Z důvodu duplicity přihlášek v různých mateřských školách, budou volná místa doplněna zatím nepřijatými dětmi po 20.5. v tzv. druhém, případně třetím kole. 

 

2. kolo přijímacího řízení

 

Rozhodnutí o přijetí si prosím vyzvedněte v úterý v dopoledních hodinách v MŠ.  Rodiče, kteří zároveň podávali přihlášku do více MŠ  při převzetí rozhodnutí odevzdají zápisový lístek.

Zápisový lístek naleznete zde  zápisový lístek do MŠ

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče poštou.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349