Projekty v rámci MAP II.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

Mateřská škola je zapojena do projektu MAP II

◾Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

◾Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

 

  • Informace školy o jejích aktivitách v rámci Místního plánu rozvoje vzdělávání II na území městské části Praha 10 (MAP):

 

Záhony pro školky

Sešlápni krabici a petku

Rybářský den v MŠ Tuchorazská

Realizace čtenářské gramotnosti v MŠ Tuchorazská

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349