Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná dne

5. května 2020 od 13,30 do 18,00 hod.


Vyzvednutí žádosti o přijetí a Evidenčního listu

Termín zápisu a odevzdání žádostí

Vyplněné dokumenty odevzdají rodiče  osobně v mateřské škole (pokud to situace dovolí), případně je zašlou elektronicky za účelem řádné registrace v den zápisu, a to dne 5. 5. 2020

U zápisu zákonný zástupce předloží (v případě osobního zápisu)

  • Vyplněný Evidenční list s potvrzením od lékaře a žádost o přijetí do MŠ
  • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
  • Rodný list dítěte
  • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

  • Ředitelka MŠ bude přednostně přijímat děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 10. V případě nejasností může ředitelka  školy požadovat potvrzení odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 10.

 

  • K zápisu se dostaví rodič již bez dítěte.

Ke stažení:

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349