Formulář pro MŠ

OZNÁMENÍ  O DOCHÁZCE DÍTĚTE V NASTÁVAJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE

 

Zákonný zástupce dítěte pan/paní            ……………………………………………………

 

oznamuje, že jeho dítě

příjmení a jméno:……………………………………………………..nar.:………………

bydliště: …………………………………………………………………………

 

  • bude ukončovat docházku do mateřské školy ke dni: 31.8.2020.

 

Odůvodnění:

Ukončení žádám z důvodu nástupu  mého dítěte do základní školy ke dni 1.9.2020.

O odklad školní docházky mého dítěte nežádám.

 

  • Nebude ukončovat docházku do mateřské školy ke dni 31.8.2020

 

Odůvodnění:

Na základě konzultace s Pedagogicko-psychologickou poradnou budu požadovat pro své dítě odklad školní docházky

V případě mého dodatečného rozhodnutí k odkladu povinné školní docházky mého dítěte informuji ředitelku mateřské školy včas, nejdéle do 25.8.2020

 

Jsem si vědom/a/, že nedodržením daného termínu mohu vážně narušit přijímací řízení nově zapsaných dětí pro příští školní rok.

 

V Praze dne: ______________________                            __________________________

 

Podpis zák. zástupce

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349