O školce a naše třídy

Něco málo o nás

Mateřská škola Tuchorazská se nachází v příjemném prostředí  Prahy 10 – Malešic, obklopená rozsáhlou zahradou, která je plně vybavena pro vyžití dětí, odpočinek a hry. Byla založena v roce 1964.

Budova je dvoupodlažní s jedním centrálním vchodem. Okna tříd a heren jsou situovaná na jihozápad. Všechny čtyři třídy jsou vybavené odpovídajícím nábytkem a hračkami dle věkových potřeb dětí. V  přízemí jsou umístěné šatny, v patrech pak přípravné kuchyňky, dětské umývárny a WC. Škola nemá bezbariérový přístup.

Společnou snahou všech zaměstnanců je, aby MŠ byla:

  • místem radosti – aby děti chodily do MŠ rády, aby se zde cítily bezpečně a spokojeně;
  • místem úspěchu – každé dítě dostane příležitost a šanci, aby bylo úspěšné;
  • místem pochopení – individuální přístup ke každému dítěti, respekt k jeho individuálním zvláštnostem;
  • místem vzájemné komunikace
  • místem otevřeným pro širší veřejnost.

Zaměřujeme se na environmentální výchovu, životní styl a omezení vzniku sociálně patologických jevů. Učíme děti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálný pohled a aktivní postoj k životu, projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Zaměřujeme se také na vedení dětí k aktivní ochraně přírody, ochraně kulturně i společenských hodnot. Nabízíme celou řadu aktivit a akcí, jako jsou plavecký výcvik, ozdravný pobyt dětí ve škole v přírodě, keramický kroužek a výuku angličtiny. Nezapomínáme ani na kulturní vyžití formou divadelních představení ve školce či návštěvou Strašnického divadla.

Kolektiv mateřské školy je stabilní, všechny učitelky mají požadovanou pedagogickou odbornost.

Cíl a zaměření výchovy a vzdělávání vychází z rozšířeného programu o hudebně pohybové činnosti – hru na pětidírkové zobcové flétny, foukací harmoniky a další instrumentář. Významnou součástí je prezentace školy na akcích, pořádaných MČ Praha 10, kde naši zpěváčkové s radostí předvedou, čemu se ve školce naučili.

Třídy

Myšky

Prostor i vybavení třídy je přizpůsobené nejmladší věkové skupině 3 – 5 letých dětí. Je zde dostatečný prostor pro adaptaci dětí, zaměření pedagogické činnosti je směřováno na rozvoj citových a sociálních vztahů, dále na sebeobsluhu a samostatnost (oblékání, stolování, hygiena).

Ježci

Třídu navštěvují děti převážně ve věku 3 – 5 let, veškeré činnosti směřují k podporování prosociálních vztahů mezi vrstevníky a upevňování již získaných dovedností.

Zajíci

Složení třídy 4 – 6 let, přičemž část dětí je předškolních.  Program  je zaměřen na samostatnost dětí v činnostech i v rozhodování, prožitkové učení a řešení problémů tvůrčím způsobem. Pro předškolní děti jsou zařazovány aktivity, které směřují k pečlivé přípravě na vstup do základní školy. Třída je vybavena interaktivní tabulí.

Veverky

Děti, které navštěvují tuto třídu jsou předškolní a také děti s odkladem školní docházky. Většina dětí je již schopna pracovat samostatně a proto i program je zaměřen na činnosti, týkající se důkladné přípravě na úspěšný vstup do základní školy.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349