O školce a naše třídy

Něco málo o nás

Mateřská škola Tuchorazská se nachází v příjemném prostředí  Prahy 10 – Malešic, obklopená rozsáhlou zahradou, která je plně vybavena pro vyžití dětí, odpočinek a hry. Byla založena v roce 1964.

Budova je dvoupodlažní s jedním centrálním vchodem. Okna tříd a heren jsou situovaná na jihozápad. Všechny čtyři třídy jsou vybavené odpovídajícím nábytkem a hračkami dle věkových potřeb dětí. V  přízemí jsou umístěné šatny, v patrech pak přípravné kuchyňky, dětské umývárny a WC. Škola nemá bezbariérový přístup.

Společnou snahou všech zaměstnanců je, aby MŠ byla:

  • místem radosti – aby děti chodily do MŠ rády, aby se zde cítily bezpečně a spokojeně;
  • místem úspěchu – každé dítě dostane příležitost a šanci, aby bylo úspěšné;
  • místem pochopení – individuální přístup ke každému dítěti, respekt k jeho individuálním zvláštnostem;
  • místem vzájemné komunikace
  • místem otevřeným pro širší veřejnost.

Zaměřujeme se na environmentální výchovu, životní styl a omezení vzniku sociálně patologických jevů. Učíme děti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálný pohled a aktivní postoj k životu, projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Zaměřujeme se také na vedení dětí k aktivní ochraně přírody, ochraně kulturně i společenských hodnot. Nabízíme celou řadu aktivit a akcí, jako jsou plavecký výcvik, ozdravný pobyt dětí ve škole v přírodě, pobyt v solné jeskyni, keramický kroužek a výuku angličtiny, kterou plně hradí městská část Praha 10. Nezapomínáme ani na kulturní vyžití formou divadelních představení ve školce či návštěvou Strašnického divadla.

Kolektiv mateřské školy je stabilní, všechny učitelky mají požadovanou pedagogickou odbornost.

Cíl a zaměření výchovy a vzdělávání vychází z rozšířeného programu o hudebně pohybové činnosti – hru na pětidírkové zobcové flétny, foukací harmoniky a další instrumentář. Významnou součástí je prezentace školy na akcích, pořádaných MČ Praha 10, kde naši zpěváčkové s radostí předvedou, čemu se ve školce naučili.

Třídy

Myšky

Prostor i vybavení třídy je přizpůsobené nejmladší věkové skupině 3 – 4 letých dětí. Je zde dostatečný prostor pro adaptaci dětí, zaměření pedagogické činnosti je směřováno na rozvoj citových a sociálních vztahů, dále na sebeobsluhu a samostatnost (oblékání, stolování, hygiena).

Ježci

Třídu navštěvují děti převážně ve věku 4 – 5 let, veškeré činnosti směřují k podporování prosociálních vztahů mezi vrstevníky a upevňování již získaných dovedností.

Zajíci

Složení třídy 5 – 6 let, přičemž část dětí je předškolních.  Program  je zaměřen na samostatnost dětí v činnostech i v rozhodování, prožitkové učení a řešení problémů tvůrčím způsobem. Pro předškolní děti jsou zařazovány aktivity, které směřují k pečlivé přípravě na vstup do základní školy. Třída je vybavena interaktivní tabulí.

Veverky

Děti, které navštěvují tuto třídu jsou předškolní a také děti s odkladem školní docházky. Většina dětí je již schopna pracovat samostatně a proto i program je zaměřen na činnosti, týkající se důkladné přípravě na úspěšný vstup do základní školy.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349