Zápis do MŠ

Termín zápisu je stanoven na: 

6. 5. 2024 – 8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 16,30 hod

7.5. 2024 – 10,00- 12,00 hod a 13,00 – 15,00 hod

 

Elektronický předzápis bude v termínu od 5.4.2024 do 5.5.2024, kdy se můžete předběžně zapsat prostřednictvím odkazu: http://elektronickypredzapis.cz

Dle pokynů se zaregistrujete, stáhnete a vytisknete dokumenty, které budete potřebovat k fyzickému zápisu. Pořadí, ve kterém se budete hlásit v elektronickém předzápisu není rozhodující pro přijetí dítěte. Proto není nutné mít obavu, pokud se nedostanete do systému hned první den předzápisu.

 

V případě, že nevyužijete elektronický předzápis:

Je NUTNÉ vyplnit:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde: Žádost o přijetí 2024

Povolení ke zpracování údajů – ke stažení zde: Povolení ke zpracování osobníc údajů a seznámení se směrnicí 2024 – final

Evidenční list, který si necháte potvrdit od pediatra – ke stažení zde: Evidenční list 2024

a spolu s rodným listem dítěteobčanským průkazem zákonného zástupce a dokladem o trvalém bydlišti dítěte v Praze 10 (pokud není uvedeno v OP zákonného zástupce) se dostavíte k fyzickému zápisu do MŠ ve výše uvedené dny.

 

K prostudování: SMĚRNICE ŘEDITELKY MŠ 2024

 

Další postup přijímacího řízení

 • Po přijetí výše uvedených dokumentů Vám bude v termínu 6.-8. 5. sms zprávou zasláno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno ve správním řízení.
 • Správní řízení bude vedeno podle zveřejněných kritérií MŠ pro školní rok 2024/2025.
 • Možnost nahlédnutí do spisu bude v termínu 10.5. 2024 10.00 – 12.00 hod. v ředitelně školy po předchozí domluvě
 • Dne 14.5.2024 bude zveřejněn seznam přijatých dětí I. registračními čísly na webových stránkách školy v sekci Zápis a na vstupních dveřích do budovy školy.
 • V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do jiné MŠ a do obou škol je dítě přijato, je nutné předat vyplněný Zápisový lístek do té školy, kterou si pro vzdělávání dítěte vyberete. Odevzdáním zápisového lístku potvrdíte svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň se uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.
 • Termín pro vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí a odevzdání Zápisového lístku je stanoven ve dnech 15.5. – 17.5.2024 v ředitelně školy nebo u zástupkyně v době 9.00-15.00 hodin.
 • Předání Zápisového lístku je také možné zaslat e-mailem.
 • Tímto krokem již odpadá kontakt ostatních mateřských škol, kam zákonní zástupci podali také přihlášku a kde je dítě současně přijato.
 • Konečný seznam přijatých dětí II po odstranění duplicit bude zveřejněn 23.5.2024.
 • Termín pro vyzvednutí dalšího Rozhodnutí o přijetí a odevzdání Zápisového lístku je stanoven na 23.5. 2024 v ředitelně školy nebo u zástupkyně školy v době 9.00-15.00 hodin.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Kritéria přijímání 

1) Děti 5 a více leté k 31. 8. 2024

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a odst. 1  ŠZ), s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu tj. území MČ Praha 10 a které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024).

Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let k zápisu předškolnímu vzdělávání.

2) Děti 4 leté k 31. 8. 2024

Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ),
s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu tj. území MČ Praha 10 a které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného
v rejstříku škol a školských zařízení.

3) Děti 3 leté k 31. 8. 2024

Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu tj. území MČ Praha 10, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného
v rejstříku škol a školských zařízení.

4) Děti 2 leté

Děti dvouleté nemají na přijetí právní nárok. Mohou být přijaté v případě volné kapacity za těchto podmínek: místo trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu tj. území MČ Praha 10,dosažení nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v Rejstříku škol a školských zařízení.

Poznámka:

 1. V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v  Rejstříku škol a školských zařízení.
 2. V případě, že se k zápisu dostaví více uchazečů stejného data narození, než lze přijmout, přistoupí ředitelka školy k losování.

 

V Praze, dne 15.3. 2024                                              Mgr. Jana Tůmová, ředitelka MŠ

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349