Režim dne

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu:

6:30 – 8:30

  • příchod dětí do MŠ + předávání dětí učitelce do třídy
  • spontánní zájmové aktivity – výběr z nabízených aktivit, individuální práce s dětmi, hry a zájmová činnost dětí

8:30 – 9:20

  • komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, příprava na svačinu, svačina
9:20 – 9:40
  • řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání v souladu se školním vzdělávacím programem a věkovým složením jednotlivých tříd
9:40 – 11:40
  • příprava a pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost dle počasí pobyt venku, při kterém probíhají činnosti a aktivity zaměřené na pohyb seznamováním s přírodou a okolním světem
11:40 – 12:30
  • příprava na oběd, oběd, osobní hygiena dětí (čištění zubů)
12:30 – 14:30
  • četba, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 – 15:00
  • osobní hygiena, odpolední svačina, odchody domů
15:00 – 17:00
  • volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí vždy probíhají na zahradě mateřské školy

Režim den učitelky pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a uvedené časy jsou orientační. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí – pokud mají potřebu, mohou se uchýlit do klidových koutků a nezúčastnit se společných činností. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349