Prázdninový provoz

NÁHRADNÍ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

zřízených MČ Praha 10

 

Prázdninový provoz MŠ zůstal v plánu i přes nouzový stav.

Forma zápisu bude taková, aby se co nejvíce omezil přímý kontakt mezi pracovníky MŠ a zákonnými zástupci dětí. Preferovaná bude elektronická forma zápisu nebo zaslání poštou, ve výjimečných případech osobní předání.

I v  případě nastavení režimu prázdninového provozu platí, že musíme vyčkat na informace z Ministerstva zdravotnictví ČR. Jistě ale víme, že k přijímání dětí k prázdninovému provozu budou nastavena přísnější kritéria, MŠ budou v provozu pro nejnutnější případy.

Co potřebujete udělat k přihlášení dítěte na prázdninový provoz:

 • nahlásit zájem do 20.5.2020 do Mateřské školy Tuchorazská (mailem)
 • Na webových stránkách příslušné náhradní MŠ stáhnout, vyplnit Žádost o přijetí
 • Vyplněnou žádost odevzdat v náhradní MŠ v termínu 21. – 25. 5. 2020
  • prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;
  • elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech

Podrobnější informace k náhradnímu prázdninovému provozu naleznete na webových stránkách jednotlivých škol – viz níže.

 

Období
1. 7. – 3. 7.

 

provoz dle aktuální epidemiologické situace
6. – 10. 7. všechny MŠ zavřené
13. 7. – 24. 7. MŠ Zvonková                     http://www.mszvonkova.cz
MŠ Troilova                            http://www.mstroilova.cz
MŠ U Roháčových kasáren     http://www.rohacovky.cz
27. 7. – 7. 8. MŠ Nučická                           http://www.msnucicka.cz
MŠ Tolstého                        http://www.mstolsteho.com
MŠ Vladivostocká              http://www.vladivostocka.cz
10. 8. – 21. 8. MŠ Benešovská           http://www.e-msbenesovska.cz
MŠ Kodaňská                      http://www.mskodanska.cz
MŠ Omská                          http://www.omskaskolka.cz
24. 8. – 31. 8. přípravný týden, všechny MŠ zavřené

Nový školní rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349