Prázdninový provoz

Letní prázdninový provoz 2022

Náhradní prázdninový provoz mateřských škol

Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude ve školním roce 2021/2022 zajištěn následovně:

 

1. 7. 2022 – běžný provoz ve všech MŠ kromě MŠ U Roháčových kasáren, MŠ Kodaňská, MŠ Omská, MŠ Tolstého a MŠ Hradešínská. V těchto MŠ končí provoz 30. 6. z důvodu příprav na rozsáhlé rekonstrukce.

 

11. 7. – 22. 7. 2022 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ, Praha 10, Mládežnická 3078/1 (www.msmladeznicka.cz)

MŠ, Praha 10, Přetlucká 2252/51 (www.mspretlucka.cz/uvodni-strana)

MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 (www.mstroilova.cz)

MŠ U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a (www.uvrsnadrazi.cz)

 

8. 8. – 19. 8. 2022 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ, Praha 10, Tuchorazská 472/2a (www.mstuchorazska.cz)

 

Informace k prázdninovému provozu MŠ Tuchorazská naleznete zde: Informace k PP 2022

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu v MŠ Tuchorazská ke stažení zde: Žádost o přijetí k PP 2022

Upozorňujeme, že budou evidovány  pouze žádosti s datem doručení 7.4.2022. O přijetí rozhodne pořadí podle času přijetí přihlášky, proto nezasílejte žádosti dříve, pravidla přijetí jsou takto pro všechny stejná!

 

 

MŠ, Praha 10, Vladivostocká 1034/8 (www.vladivostocka.cz)

MŠ, Praha 10, Zvonková 2901/12 (www.mszvonkova.cz)

MŠ, Praha 10, Bajkalská 1534/19 (www.msbajkalska.cz)

Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

Postup pro přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu:

  • zákonní zástupci dětí sdělí nejpozději do 4. 4. 2022 ve své kmenové MŠ, kam je jejich dítě přijato, záměr využít prázdninový provoz v náhradní MŠ (uvedou konkrétní
  • dny a do které konkrétní MŠ).
  • zákonní zástupci dětí si z webových stánek MŠ zajišťujících prázdninový provoz stáhnou a vyplní žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu. Žádosti o přijetí budou včas na webu škol vyvěšeny. V případě, že zákonní zástupci nemají možnost dálkového přístupu k podkladům k zápisu, vyzvednou si žádost o přijetí osobně v té MŠ, která bude prázdninový provoz zajišťovat.
  • 7. 4. 2022 se uskuteční zápis do MŠ zajišťujících náhradní prázdninový provoz, při kterém zákonní zástupci odevzdají v jimi vybrané MŠ žádost o přijetí a odevzdají kopii evidenčního listu dítěte, kterou obdrželi ve své kmenové MŠ. Po uhrazení školného a stravného jim bude ředitelkou MŠ zajišťující prázdninový provoz vydáno rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  • dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10,
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k jeho umístění),
  • děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.

 

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 „Každý má právo na vzdělání“. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme všem rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin (např. maminky na mateřské a rodičovské dovolené apod.), že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, které tuto možnost bohužel nemají. Tím také umožňují učitelkám, že si přes prázdniny mohou v této nelehké době odpočinout a přivítat děti v novém školním roce plné síly a nápadů na další práci.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349