Dílčí projekty MŠ

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola se letos zapojila do projektu pod názvem „Se sokolem do života“ zaměřeného na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Spolu se sokolíkem Pepíkem se vydáme do světa plného pohybu a her, kde se děti naučí zvládat nejenom zdravý pohyb, ale i poznávání okolního světa.

 

 

 

   

Zapojili jsme se do projektu  Záhony pro školky,   založili jsme spolu se   zahradníky na zahradě záhonky   a rozvíjíme činnost dětí kolem nich.

 

 

      Co je to půda? Jak vznikne ze semínka zelenina? Proč patří odřezky z kuchyně na kompost spíš než do koše? K čemu je užitečná žížala? A proč je čerstvě sklizená mrkvička tak dobrá?

      To a ještě mnohem víc se děti dozví péčí o záhon a pozorováním dění kolem něj. A především objeví, co je dobré a čisté jídlo        z férových zdrojů a proč mít v úctě přírodu.

 

 

Celé Česko čte dětem

 

 

     

 

     Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

                     Stačí 20 minut denně. Každý den.

      My se v mateřské škole snažíme číst dětem každý den před odpoledním odpočinkem i v průběhu dopoledních činností.

     Společně nás čeká návštěva místní knihovny a věříme, že i v letošním roce se najde někdo z rodičů nebo prarodičů, kteří by nám přišli do školky něco přečíst nebo vyprávět.

 

 

 

Projekt 72 hodin

Pomáhám, protože chci

 

     Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají každý rok. Kdykoliv během těchto 72 hodin  a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je vždy mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA se ZÚČASTŇUJE S CHUTÍ A RADOSTÍ TOHOTO PROJEKTU KAŽDÝ ROK.

  • SPOLEČNĚ S DĚTMI SBÍRÁME V PARKU NEBO V OKOLÍ MŠ KAŠTANY, ŽALUDY A  POTÉ SE VYPRAVÍME  ZA ZVÍŘÁTKY A DOPŘEJEME JIM MALÉ POMLSÁNÍ.
MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349