Platby

Platby ve školním roce 2019/2020

 

ŠKOLNÉ: č. účtu: 292262319/0800

Částka : 900,- Kč

Neplatí děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s OŠD

Rozpis plateb s variabilním symbolem obdrží rodiče od hospodářky při nástupu.

Úplata za předškolní vzdělávání se zveřejňuje v aktuálních informacích


STRAVNÉ: č. účtu: 030015-292262319/0800

Měsíční záloha celodenní pobyt:

836,- Kč – děti 3-6 let

902,- Kč – děti s OŠD

Měsíční záloha polodenní pobyt:

704,- Kč – děti 3-6 let

748,- Kč – děti s OŠD

Platba je prováděna bezhotovostním způsobem zálohově do 5. dne v měsíci. Vyúčtování stravného je 2x ročně, a to vždy v únoru a v červenci.

MŠ neposkytuje dětem dietní stravování.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349