Platby

Platby ve školním roce 2022/2023

Rozpis plateb s variabilním symbolem obdrží rodiče od hospodářky při nástupu.

 

ŠKOLNÉ: č. účtu: 292262319/0800

Částka : 950,- Kč

Neplatí děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s OŠD

Úplata za předškolní vzdělávání se zveřejňuje v aktuálních informacích.

 


Vážení rodiče,

z důvodu rostoucích cen potravin jsme nuceni od září zvýšit stravné na příští školní rok. Rádi bychom zachovali kvalitu a pestrost jídelníčku a dodrželi předpis o naplnění spotřebního koše.

 

STRAVNÉ: č. účtu: 030015-292262319/0800

 

DĚTI CELODENNÍ       44,-     ZÁLOHA   968,-     Přesnídávka  9,-

Oběd             27,-

Svačina           8,-

DĚTI POLODENNÍ      36,-    ZÁLOHA    792,-

 

 

DĚTI 7 LETÉ CD          47,-    ZÁLOHA  1.034,-     Přesnídávka   10,-

Oběd               28,-

Svačina              9,-

DĚTI 7 LETÉ PD          38,-    ZÁLOHA    836,-

Platba je prováděna bezhotovostním způsobem zálohově do 15. dne v měsíci. Vyúčtování stravného je 2x ročně, a to vždy v únoru a v červenci.

MŠ neposkytuje dětem dietní stravování.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349