Platby

Platby ve školním roce 2023/2024

Rozpis plateb s variabilním symbolem obdrží rodiče od hospodářky při nástupu.

 

ŠKOLNÉ: č. účtu: 292262319/0800

Částka : 940,- Kč

Neplatí děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s OŠD

Úplata za předškolní vzdělávání se zveřejňuje v aktuálních informacích.

 


 

STRAVNÉ: č. účtu: 030015-292262319/0800

 

DĚTI CELODENNÍ       44,-     ZÁLOHA   968,-     Přesnídávka  9,-

Oběd             27,-

Svačina           8,-

DĚTI POLODENNÍ      36,-    ZÁLOHA    792,-

 

 

DĚTI 7 LETÉ CD          47,-    ZÁLOHA  1.034,-     Přesnídávka   10,-

Oběd               28,-

Svačina              9,-

DĚTI 7 LETÉ PD          38,-    ZÁLOHA    836,-

Platba je prováděna bezhotovostním způsobem zálohově do 15. dne v měsíci. Vyúčtování stravného je 2x ročně, a to vždy v únoru a v červenci.

MŠ neposkytuje dětem dietní stravování.


Zvýšení stravného od 1.4.2024

 

Vzhledem k novelizaci vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, která nabyla účinnosti dnem 1.2.2023,se zvyšují limity pro nákup potravin. Z důvodu stále rostoucích cen potravin jsme i my nuceni přistoupit k nepopulárnímu navýšení plateb za stravné. Snažíme se vyjít vstříc požadavkům, jež se týkají standardů zdravé výživy dětí a zároveň dostát požadavkům souvisejícím s nutričními doporučeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Cena stravného v naší mateřské škole se tak zvyšuje od 1.4.2024.

 

Děti celodenní 6 let                 Děti celodenní 7 let 

Přesnídávka 11,-                       Přesnídávka 12,-

Oběd             30,-                       Oběd              31,-

Svačina            9,-                     Svačina          10,-

Celkem           50,-                      Celkem          53,-

 

Celkem za měsíc strávníci do 6 let :   1 100,- 

                                   strávníci  7 let :   1 166,-

Prosíme o úpravu Vašich platebních příkazů nejpozději k 15.4.2024.

 

 V Praze, dne 07.02.2024                       Dana Pekařová

                                                           hospodářka školní jídelny

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349