loading

Vítejte na stránkách Mateřské školy Tuchorazská


Motto školky: „Nemůžeme děti všechno naučitale můžeme všechny učinit šťastnými.“

(Prof. PhDr. Z. Matějček).


 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Termín zápisu: ve dnech 3. a 4. května 2023

Elektronický předzápis bude spuštěn 3.dubna – https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-tuchorazska

Bližší informace naleznete pod tímto odkazem : https://mstuchorazska.cz/o-skolce/zapis/

Termín zápisu pro děti z Ukrajiny se statusem strpění je stanoven na 7.6.2023.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří,

který se koná 

13.4.2023

od 15,00 do 17,30 hod

 v budově Mateřské školy Tuchorazská.

 

Tento den máte možnost si se svým dítětem prohlédnout prostory mateřské školy a dozvědět se informace ze života školky, krátké dotazy k zápisu nebo si vyzvednout formuláře k zápisu.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv MŠ Tuchorazská.


 

MČ Praha 10 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace.

Více informací naleznete zde: Vyhlášení konkursu ZŠ Gutova


Bližší informace k prázdninovému provozu: https://mstuchorazska.cz/prazdninovy-provoz/


Připravujeme:

Škola v přírodě

Pro koho: předškolní děti,

přednostně pro děti, které v září odchází do základní školy

Kdy:  26. 5. – 2. 6. 2023

Kam: Penzion Villa, Benecko, Krkonoše

Cena:   6 600,– Kč včetně kapesného

Kapacita 20 dětí.

 

Rodiče mají možnost žádat ředitelku školy o poskytnutí příspěvku z fondu Solidarity na školu v přírodě v rámci projektu POMOC PRAŽANŮM.

Podmínkou je podání žádosti na předepsaném formuláři, trvalé bydliště na území Prahy a zdůvodnění své žádosti. Tato pomoc není podmíněna pobíráním jiných sociálních přídavků.

Žádosti předkládejte na předepsaném formuláři do 24. 3. 2023, 10.00 hodin

Žádost lze stáhnout zde: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 


POMOC PRAŽANŮM

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti
v Praze pro roky  2022–2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Žádosti předkládejte na předepsaném formuláři do 24. 3. 2023, 10.00 hodin

Součástí žádosti je i čestné prohlášení žadatele nebo doložení splnění stanovených podmínek.

Informace pro rodiče

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením  řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření, spočívající v prominutí některé z úplat   jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

– trvalý pobyt v Praze 10

– příspěvek či doplatek na bydlení;

– okamžitou dávku v hmotné nouzi;

– přídavek na dítě;

– dávky pěstounské péče;

– čelí exekuci/insolvenci;

– po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři nejdéle do 24 .3. 2023 do 10.00 hodin.

Součástí žádosti je i čestné prohlášení žadatele nebo doložení splnění výše uvedených podmínek.

 

Bližší informace a formulář ke stažení: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 


Prezentace MŠ

 


Adopce zvířátka ze ZOO Praha

 


Prezentace projektů MAP II

 


Adaptační program pro děti s odlišným mateřským jazykem:

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349