loading

Vítejte na stránkách Mateřské školy Tuchorazská


Motto školky: „Nemůžeme děti všechno naučitale můžeme všechny učinit šťastnými.“

(Prof. PhDr. Z. Matějček).


Organizace školního roku 2023/2024 najdete zde: Organizace_skolniho_roku_2023_2024final


Metodika k čerpání příspěvku na školné a stravné: https://mstuchorazska.cz/metodika-k-cerpani-pomoc-prazanum/

Žádost k vyplnění zde: formular_zaci_bpp_14_08_2023


Kroužky v MŠ

Bližší informace naleznete zde: https://mstuchorazska.cz/krouzky-v-ms/

Všechny kroužky začínají v týdnu od 2.10. 2023.Prezentace MŠ

 


Adopce zvířátka ze ZOO Praha

 


Prezentace projektů MAP II

 


Adaptační program pro děti s odlišným mateřským jazykem:


 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

Mateřská škola je zapojena do projektu MAP II

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

 

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10 (MAP III)
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023069

 

  • Název projektu: Digitalizujeme školu
  • Realizace investice národního plánu obnovy – KOMPONENTA 3.1
  • V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349