loading

Vítejte na stránkách Mateřské školy Tuchorazská


Motto školky: „Nemůžeme děti všechno naučitale můžeme všechny učinit šťastnými.“

(Prof. PhDr. Z. Matějček).

 

 


 


 

INFORMACE K SOUČASNÝM OPATŘENÍM  – COVID 19

 

Vážení rodiče,

oslovuji Vás v této podivné době s aktuálními informacemi, týkajícími se naší mateřské školy.

Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Pracujeme neomezeně ve všech třídách, fungují i kroužky, využíváme vlastní prostory, skupiny dětí jsou z naší MŠ.

Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Je zřejmé, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat.

V případě onemocnění personálu budeme nuceni provoz omezit.

Do mateřské školy nebudou přijímány děti s příznaky respiračních onemocnění!

V rámci opatření od 14.10.2020 přecházejí všechny stupně základních a středních škol na distanční vzdělávání.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr školství p. Plaga tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami uzavírají provoz škol na celý týden.  

Mateřské školy (ani ta naše) nebudou provoz přerušovat.

Zvažte prosím nutnost přítomnosti a délku pobytu Vašeho dítěte v mateřské škole v tomto období a nahlaste docházku paní učitelkám na třídě.

Provoz mateřské školy by měl být v této době primárně určen pro děti zaměstnaných rodičů.

 

Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství směřují k omezování sociálních kontaktů, můžeme nemalou měrou přispět k vypořádání se s touto situací.

 

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Mgr. Jana Tůmová

ředitelka školy

 

PLAVÁNÍ

 

Od pátku 9. 10. 2020 jsou na celém území ČR uzavřeny veškeré prostory bazénů a zrušena plavecká výuka.

Toto opatření se týká též naší mateřské školy a zatím je platné po dobu 14 dnů.

O dalších případných opatřeních Vás budeme informovat.

 

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349