loading

Vítejte na stránkách Mateřské školy Tuchorazská


Motto školky: „Nemůžeme děti všechno naučitale můžeme všechny učinit šťastnými.“

(Prof. PhDr. Z. Matějček).

 


 

Mateřská škola bude znovu otevřena v omezeném provozu

dne 25.5.2020 v době od 7 – 16.30 hodin.

S sebou bude dítě mít:

  • batůžek s podepsanou lahvičkou na pití pro pobyt na školní zahradě
  • čistou roušku v podepsaném igelitovém sáčku
  • oblečení pro pobyt na školní zahradě
  • náhradní oblečení pro případ nehody
  • pokrývku hlavy
  • pyžamo

Dodatek školního řádu v souladu s epidemiologickými opatřeními ke stažení zde: Dodatek školního řádu – provoz za mimořádného opatření

V den nástupu bude nutné odevzdat při příchodu „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“.  Bez tohoto dokumentu nebude dítě do MŠ příjato. 

Ke stažení zde: Čestné prohlášení rodičů o neexistenci příznaků ._

Zvažte, prosím, vzhledem k rizikům nutnost a délku pobytu Vašeho dítěte v MŠ. Počty dětí ve skupině v MŠ nejsou omezeny a proto nebude možné dodržet při odpoledním odpočinku rozestupy mezi lehátky, Žádáme proto maminky, které mají možnost si své dítě vyzvedávat po obědě, aby nám usnadnily řešení této složité situace.


Informace k vyúčtování za platby v MŠ

 

Akce a kroužky  jsou do konce června zrušeny.

Vyúčtování kroužků provedou jednotlivé agentury a rodiče budou informováni mailem, přeplatky budou vráceny na účet.

Za dopravu na plavání bude rodičům přihlášených dětí vrácena částka 214 Kč v hotovosti.

Vyúčtování poplatků za stravné a školné vyúčtuje paní hospodářka Hrbková a v měsíci červenci budou všechny přeplatky zaslány na účet rodičů.

Školné:

  • březen 450,–       (11 dnů)
  • duben     0,–
  • květen 240,–       (5dnů)
  • červen 900,–

V případě, že dítě v měsíci květnu a červnu nebude docházet do mateřské školy, povinnost placení školného za měsíc květen a červen odpadá.


Výsledky zápisu dětí do MŠ zde

 


 

Letní prázdninový provoz v MŠ zřízených MČ Praha 10

INFORMACE naleznete v záložce „O ŠKOLCE – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


Adopce zvířátka ze ZOO Praha

Naše školka se dne 4.října 2019 stala adoptivním rodičem Klokana Bennettova ze Zoologické zahrady hlavního města Prahy. Zvířátko vybraly děti společně s rodiči. Na jaře se společně vydáme Klokánka navštívit.

 

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349