Category Archives: Předškoláček

Logopedie

Projekt řečové prevence 2018 Vývoj řeči dítěte Vady řeči, vývoj Rozvoj sluchového vnímání Náměty na hry Když dítě koktá Kdy jít na logopedii

Read More

Pro předškoláky

Co by mělo umět dítě před nástupem do školy   PSYCHOSOMATICKÝ VÝVOJ schopnost koncentrace pravidelný režim HRUBÁ MOTORIKA poskoky na jedné noze, překážková dráha – přeskoky, výskoky, házení a chytání…

Read More

Zápis do ZŠ 2024, Testy školní zralosti

Testy školní zralosti   Z rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny se letos hromadné vyšetření školní zralosti v mateřských školách konat nebude. Vyšetření školní zralosti proběhne individuálně v poradně. Rodiče se objednají s dítětem do poradny prostřednictvím…

Read More

Individuální vzdělávání

Informace pro rodiče – Individuální vzdělávání WEB Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte 2023

Read More

Distanční výuka

Distanční výuka -Podmínky distanční výuky v MŠ Tuchorazská pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné   Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného…

Read More
MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349