Category Archives: Zážitky z MŠ

Masopustní radovánky v MŠ

 V úterý 16.2. 2021 jsme prožili velmi příjemné a veselé masopustní radovánky. Celé dopoledne jsme strávili v tradičních lidových maskách a kostýmech, zpívali, tančili a pořádně se veselili. Děti měly možnost si venku na zahradě prohlédnout některá živá domácí zvířátka, mohly si je pohladit a dozvěděly se o nich i spoustu zajímavých informací. Všichni jsme…

Read More

Školkařská olympiáda

Ve třídě Ježků proběhla malá školkařská olympiáda. Děti se seznámily s různými druhy zimních sportů, s olympijskými hrami a symboly jako jsou vlajka a oheň. Společně si vyzkoušely hokej, střelbu na bránu, biatlon – běh na lyžích a střelba na terč, bobování, curling. Všichni si sportovní týden velmi užili. Medaile na vítěze v MŠ čekají,…

Read More

Pozorování ptáků

Třída Ježků se s velkým nadšením zapojila do projektu „Pozorování ptáků“. Paní učitelky si spolu s dětmi povídaly jaké druhy ptáků se u nás vyskytují, co potřebují ptáčci k životu, jak jim můžeme pomáhat. Při pobytu venku na zahradě nebo poznávací vycházce do okolí mateřské školy, měly děti možnost ptáčky pozorovat, poznávat jejich chování a…

Read More

Sváteční den v MŠ

Ve čtvrtek 17.12. 2020 jsme pro děti uspořádali v mateřské škole sváteční den. Celý den jsme si užívali v duchu příjemné vánoční atmosféry, poslouchali jsme vánoční koledy a mlsaly cukroví, které děti doma s rodiči vyrobily. Protože se v naší školce vyskytují samé hodné děti, tak nás v dopoledních hodinách navštívil Ježíšek, který dětem přinesl…

Read More

Vánoční besídky v MŠ

V úterý 15.12. a ve středu 16.12. 2020 proběhly letos poněkud netradiční vánoční besídky, které jsme pořádali před školkou nazdobenou větvičkami a barevnými světýlky. Každá třída předvedla krátké pásmo vánočních písní a básniček, které si pro tuto krásnou příležitost připravily. Rodiče si spolu s námi zazpívali závěrečnou koledu a všichni jsme se tak naladili na…

Read More

Sešlápni krabici a petku s Evou Samkovou

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050   Na jaře byla vyhlášena společností AVE soutěž o nejlepší fotografii na téma Sešlápni krabici a petku s Evou Samkovou. Jelikož se jako školka snažíme chovat ekologicky, pečlivě třídíme odpad, vedeme děti k ekologickému přístupu k životnímu prostředí a…

Read More

Návštěva Čerta a Mikuláše

V pátek naši školku navštívila vzácná návštěva v podobě Mikuĺáše, Čerta a Anděla (tentokrát v podání zaměstnanců MŠ). Děti se na tento den moc těšily a předvedly písničky, básničky a tanečky, které si pro tuto příležitost připravily. Protože byly všechny děti hodné, tak si každý odnesl domů malé dárečky od Mikuláše. Vypracovala Šárka Kopencová

Read More

Čertovský den u Ježků

Ve čtvrtek 3.12.2020 se třída Ježků proměnila na peklo. Malý čertíci si předvedli pekelnou módní přehlídku, procvičily si hod brambory do hrnce ve kterém si zkusili uvařit čertovský guláš, ochutnaly nejoblíbenější čertí pochoutku v podobě kysaného zelí, připravili si ohniště a zkusili si počertovsku rozdělat ohýnek a zasoutěžili si o nejlepší čertovský škleb. Svoje pekelné…

Read More

Světový den rybářů

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II) ◾Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050   Ve středu 25.11.2020 jsme si společně na školní zahradě oslavili „Světový den rybářů“. Děti měly možnost si na šesti stanovištích vyzkoušet různé dovednosti malých rybářů, jakou jsou: krmení rybiček (hod míčkem na cíl), sestavování rybičky…

Read More

Oslava svátku svatého Martina

Ve středu 11.11.2020 jsme si společně v MŠ oslavili svátek svatého Martina. Děti se dozvěděly, kdo svatý Martin byl a společně jsme se naučili o něm písničky a básničky. V šatně a na chodbě jsme si udělali výstavku z výtvorů vztahujících se k tomuto dni. Vypracovala Šárka Kopencová

Read More
MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349