Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU  DĚTÍ DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

se koná dne 3. – 4.  května 2022.

 

O způsobu zápisu bude rozhodnuto dle aktuální epidemiologické situace.

 

 K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty:

 • Vyplněný Evidenční list s potvrzením od lékaře
 • Žádost o přijetí do MŠ
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti
  a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • K zápisu se dostaví rodič již bez dítěte.

 

Žádost a evidenční list bude možno stáhnout současně s registrací

 • na  www.elektronickypredzapis.cz,, který bude spuštěn 4. 4. 2022
 • stáhnout na webových stránkách MŠ,
 • případně vyzdvednout v MŠ od dubna 2022.

Pořadí zapsání dítěte do elektronického předzápisu nemá vliv na celkové pořadí zápisu a na  přijetí dítěte.

Kritéria a bližší informace budou zveřejněny v dubnu 2022.

Prosíme rodiče, aby nepožadovali informace k zápisu dříve, vše včas vyvěsíme na webové stránky školy.

Děkuji za pochopení Mgr. Jana Tůmová, ředitelka MŠ

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349