Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU  DĚTÍ DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

se koná dne 5. května 2021.

 

O způsobu zápisu bude rozhodnuto dle aktuální epidemiologické situace.

 

 K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty:

  • Vyplněný Evidenční list s potvrzením od lékaře
  • Žádost o přijetí do MŠ
  • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti
    a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
  • Rodný list dítěte
  • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
  • K zápisu se dostaví rodič již bez dítěte.

 

Žádost a evidenční list bude možno stáhnout současně s registrací

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349