Author Archives: Hana Nová

Mezinárodní den rodiny

Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemný, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut. Ve školce jsme na tento den nezapomněli 💖 ♥

Read More

Hurá do školky od 3.5.2021

  V souvislosti s pokyny MŠMT, vyplývající z jednání vlády dne 29.4.2021, bude obnoven provoz v mateřské škole pro všechny děti denně od 7.00 hod do 17.00 hod formou prezenční výuky. Další důležité informace – Aktualizace dodtaku šk. řádu k 3. 5. 2021 Informace z MŠMT – https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-zmeny-ke-3-5-final-aktualizovano.pdf  

Read More

DEN MATEK

Milé maminky, k Vašemu svátku přejeme, ať jste pořád usměvavé, veselé a hlavně zdravé, ať Vám Vaše děti přináší každý den spoustu radostí! MYŠKY   JEŽCI   ZAJÍCI   VEVERKY

Read More

Den Země

Ve čtvrtek 22. 4. slaví naše planeta svůj svátek. Slavíme také 🎈. Povídáme si, proč je pro nás Země důležitá a jak jí můžeme chránit a pomáhat 🌎. Společně jsme si zazpívali písničku „Chválím tě, země má“, kterou posíláme všem dětem, které zatím do školky nemohou chodit, ale všichni už se na ně moc těšíme….

Read More

Poznáváme kytičky

Tento týden se ve školce předškoláci učí poznávat kytičky. Venku na zahradě na záhoncích krásně vykvetly narcisky, hyacinty, petrklíče, krokusy, fialky a v neposlední řadě najdou děti na trávě také sedmikrásky.   Ve třídě Zajíci si děti nakreslily tulipány a se zaujetím sledovaly, jak se jim rozvine poupátko z papíru, když ho položí na vodní…

Read More

Výstava k 100. výročí narození Zdeňka Milera

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050   V naší mateřské škole Tuchorazská se snažíme u dětí rozvíjet povědomí a lásku k literatuře. Aktivně se zapojujeme do projektu Celé Česko čte dětem , pořádáme výstavy a besedy, založili jsme knihobudku. Samozřejmě jsme  nemohli opomenout významné…

Read More

Stravenka pro Nestora

František ze Zajíců nám poslal svůj zážitek z „krmení dravé zvěře“. Ze své kasičky nakrmil Servala a Levharta ze ZOO ve Dvoře Králové, když jim penízky poslal a pozval je tak na oběd. https://safaripark.cz/obed Paní učitelkám, paní uklízečkám i paní kuchařkám se tento nápad hodně líbí a proto se rozhodly také nějakému zvířátku ze ZOO…

Read More

Testování

Dle Mimořádného opatření MZ musí být všechny děti i zaměstnanci školy bezprostředně před vstupem do budovy otestováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Toto testování musí být provedeno ve škole, nikoliv doma. V naší mateřské škole bude vzhledem ke speciálním potřebám žáků prováděno rodiči nebo doprovázející osobou ráno po příchodu do školy 2x týdně, vždy v pondělí a…

Read More

Opakujeme si

Ahoj děti, už se pomalu blíží den, kdy se zase společně s předškoláky sejdeme ve školce. Moc se na vás těšíme! Tento týden si zopakujeme, co už jsme se naučili.   Představte si, že jste na výletě a stalo se, že jste se ztratili…. Nepříjemné! Vyprávějte rodičům, co by jste dělali, kam by jste šli,…

Read More

Velikonoce

Ahoj děti, blíží se Velikonoce. Právě tento týden před velikonocemi je trošku zvláštní, protože dny mají ještě další názvy. Dokážeš vyjmenovat všechny dny v týdnu? Jak jdou po sobě? Který den je první, který poslední a jak se jmenují dny o víkendu? Výborně! Teď se podívej, jak se říká dnům ve velikonočním týdnu, proč se…

Read More
MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349