Indiánská stezka

Ve čtvrtek 6.6. jsme ve spolupráci s agenturou připravily pro děti tajnou indiánskou stezku plnou zajímavých úkolů. Na šesti stanovištích si mohly děti vyzkoušet: trefování míčem na terč, lovení rybek, házení kroužkem na tyčky, skládání indiánského puzzle, slalom na indiánském oři a sluchovou hru. Všechny děti se s velikým nadšením do plnění úkolů zapojily a den v indiánském kostýmu si velmi užily.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349