Karanténa MŠ – 19.11 – 26. 11. 2021

Karanténa MŠ

 

Vážení rodiče,

Dne 19.11. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní.

Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 11. 2021 včetně.

Karanténní opatření nařizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy v souladu se zákonným zmocněním jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 64 písm. a) a d) zákona se nařídí osobě podezřelé z nákazy karanténa ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona.

V souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR ze dne 19. října 2021, čj.: MZDR 37994/2021-1/OVZ karanténní opatření aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění covid-19 provede se RT-PCR test.

Pokud bude Vaše dítě bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní, karanténa končí v termínu 26.11. 2021 včetně.

 

VŠECHNY KROUŽKY JSOU PO DOBU KARANTÉNY – V TÝDNU 22. – 26.11. –  ZRUŠENY.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349