Karanténa třídy Myšky 8.2. – 18.2.

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Poznámka: dle nové informace hygienické stanice na test musí všechny děti

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

  • Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Seznam odběrových míst

Karanténa

  • Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci.
  • Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.
  • Karanténa se týká pouze osoby, která byla v  kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků – týká se pouze dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí.. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě/pedagog/zaměstnanec v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

 

Rodič může čerpat dávky – OČR. Formulář je ke stažení na stránkách ČSSZ a je i interaktivní k vyplnění ihned v počítači ZDE: .https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

Prosím vás o důsledné dodržení všech pokynů a postupů, aby bylo co nejvíce zamezeno dalšímu rozšíření viru COVID 19.

Žádáme o zaslání informace na elektronickou omluvenku MŠ, že je test vašeho dítěte negativní. (+ předložení informace v mobilním telefonu  dne 19. 2. 2021) Jedná se o PCR test, antigenní test nemá pro nás výpovědní hodnotu, nelze jej akceptovat. Bez této informace nemůže být vaše dítě do MŠ přijato.

 

Děti ze třídy Myšky, které nebyly ve školce přítomny a tudíž se na ně nevztahuje karanténa, budou po dobu uzavřené třídy zařazeny ve třídě Ježci.

Zvažte prosím, nutnost přítomnosti Vašich dětí po dobu karantény v MŠ.

 Karanténní opatření HSHMP zde : Karanténní opatření 

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349