Masopustní výlet

Ve středu 19.2.2020 se děti ze třídy Myšek a Ježků vydaly na na výlet motivovaný masopustem do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Děti si pod vedením průvodce řezníka Krkovičky prohlédly výstavu, kde se dozvěděly spoustu zajímavých informací o masopustních tradicích (kdy a proč se Masopust slaví), masopustních průvodech (pravidla v masopustních průvodech, význam jednotlivých masek a jak to vypadá na pravém maškarním bále). a také se dozvěděly něco o tradici pravých domácích zabijaček. V dílničkách si pak děti samy vyrobily malý výrobek, týkající se masopustu, který si odnesly domů. Výlet jsme si moc užili.

 

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349