Slavnostní otevření Knihobudky v MŠ

Před vstupem na zahradu školky jsme nechali zřídit pro děti Knihobudku, kam můžou spolu s rodiči dát knížku, o kterou by se rádi podělily s ostatními kamarády a na oplátku si nějakou knížku půjčit domů a poté jí zase vrátit. U knihobudky jsme nechali udělat i stolek s lavici, kde si děti mohou knížku prohlížet.
Patrony naší knihobudky se stala paní doktorka MUDr. Drahomíra Tomíčková a paní Mgr. Jana Vinterová vedoucí odboru školství Prahy 10. Společně s našimi patronkami jsme knihobudce popřáli všechno nejlepší a každá jsme do ní vložila naší oblíbenou knížku, aby mohla přinést radost i našim dětem. Třída Veverek si připravila pro tuto příležitost krátké hudební vystoupení, nejprve děti zazpívaly píseň „A pohádky je konec“ z pohádky Nesmrtelná teta a poté písničku „Večerníček“.

O otevření Knihobudky informovala také MČ Praha 10 na jedné ze svých FB stránek.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349