Vánoční besídky a dílničky s rodiči

V úterý 10.12. 2019 a ve středu 11.12.2019 proběhly na všech třídách vánoční besídky pro rodiče, kdy děti předvedly pásmo zimních a vánočních písní, tanečků a básniček, které si pro tuto příležitost připravily. Po besídce proběhly dílničky, kdy si děti společně s rodiči vyrobily vánoční tašku, na kterou fixami na textil nakreslily obrázek dle vlastní volby. Na konci celého odpoledne děti předaly rodičům přáníčko, které si pro ně vlastnoručně vyrobily. Všichni jsme si odpoledne velmi užili.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349