Vánoční setkání s rodiči

V termínu 10.-13.12. 2018 jsme pro rodiče uspořádaly vánoční setkání u stromečku. Nejprve děti předvedly krátké pásmo písniček, básniček a tanečků, které si pro tuto příležitost připravily, a poté jsme si společně s rodiči zazpívali tři koledy. Nakonec jsme si společně vyrobili malou ozdobičku, kterou si děti odnesly domů na stromeček. Společné vánoční posezení jsem velmi užili.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349