Záchranáři v MŠ

Ve středu 20.11.2019 navštívili naší mateřskou školu záchranáři ze ZSHMP. Spolu s dětmi si povídali o tom, jaké úrazy se mohou přihodit, jak jim předcházet a jak se zachovat a co udělat, když se něco stane (jak zranění ošetřit a kam zavolat). Děti měly možnost si prohlédnout, jak vypadá sanitka zvenku i zevnitř, jaké vybavení musí mít záchranáři při ruce. Ten, kdo chtěl, si zahrál na pacienta a jiní na záchranáře. Na závěr si každý odnesl malý suvenýr  (panáčka), kterého si sám vyrobil. Všichni jsme si den velmi užili.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349