Společně jsme si řekli, že si všední den trošku ozvláštníme. Proto jsme se rozhodli, že si ve středu 26.5.2021 oblečeme naší školku do červené barvy. Nejen naší školku, ale i my jsme se oblékli do červené barvy, pověděli jsme si pohádku o Červené Karkulce (děti ze třídy Veverek a Zajíců si pohádku i zdramatizovaly), zpívaly se písničky plné červené barvy a vyzdobili jsme si třídy, chodbu a zahradu výrobky, které jsme si pro tuto příležitost spolu s dětmi připravili. Ani v kuchyni nezaháleli a tento den se vařilo pouze červené jídlo a bylo červené pití.
Nákupem klaunských nosů jsme přispěli na dobročinnou organizaci „Zdravotní klaun“. Tato organizace, již od roku 2001 pomáhá nejen dětským, ale i dospělým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostřední nejen ve zdravotnických zařízením, ale také přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává, pomáhají odbourávat stres nejen pacientům, ale také jejich rodičům a příbuzným. zkvalitňují seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těší a vyvádí ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349