Informace o docházce současných předškoláků do MŠ ve školním roce 2020/2021 (nástup do ZŠ x odklad)

Vážení rodiče,

 

Prosíme vyplnění níže uloženého formuláře, který se týká docházky Vašeho dítěte ve školním roce 2020/2021.Vyplněný formulář doručte e-mailem, poštou či vhozením do schránky MŠ do 7.května 2020 ( tuto informaci nutně potřebujeme znát z důvodu zápisů na další školní rok).

Formulář – oznámení o docházce dítěte do MŠ

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349