Informace pro rodiče IZS

Informace pro rodiče zaměstnané v IZS (integrovaný záchranný systém)
Městská část Praha 10 má vyčleněné MŠ a ZŠ pro děti rodičů IZS.

Požadavky na umístění dětí, jejichž rodiče pracují v klíčových profesí zasílá zaměstnavatel (nikoliv rodič sám) na odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Děti do určených škol umisťuje odbor školství MHMP na základě komunikace se zaměstnavateli klíčových profesí.

 

Po té následuje informace ke škole, jejímu zřizovateli a samotnému rodiči. Nakonec rodič přivádí své dítě do určené školy.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349