Masopustní radovánky

V naší školce jsme již několikátým rokem oslavili lidový obyčej „Masopust“. Den byl plný tance, tradic a zpěvu. Klasické masopustní masky – naše děti si sváteční den užily.

Vypracovala Š.Kopencová a M.Komersová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349