Návštěva knihovny

V úterý 27.11. se děti ze třídy Zajíců vydaly na návštěvu místní knihovny. Děti si zde s paní knihovnicí povídaly o knížkách, k čemu knihovna slouží a jak se správně chovat ke knížkám. Nakonec si mohly knížky dle vlastní volby číst a prohlížet.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349