Návštěva ZŠ Hostýnská

Ve čtvrtek 29.11. se předškolní děti ze třídy Veverek vydaly navštívit místní Základní školu Hostýnská. Děti měly možnost si školu prohlédnout, aby věděly, jak to ve škole chodí a vypadá. Poté shlédly divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“, které jim zahrál místní dramatický kroužek.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349