Ve školce by se děti měly cítit bezpečně, šťastně, spokojeně. Měly by si osvojit zásady slušného chování, sebeobsluhy. Navázat přátelství, hrát si, učit se, sportovat.  Poznat  a uznat  jinou autoritu, než rodinu. Chceme děti vychovávat prožitkem a učinit je šťastnými. Jde nám o rozvoj duše a těla  v harmonii.

Právě probíhá zimní olympiáda. Protože ctíme  základní principy olympijského hnutí – princip přátelství a míru mezi národy, zákaz jakékoliv diskriminace ať z důvodů politických, náboženských nebo rasových a zásadu fair – play, které jsou zakotveny v Olympijské chartě, rozhodly jsme se uspořádat Školkové zimní olympijské hry se vším všudy.

Děti malovaly, stříhaly, lepily, fandily s vlaječkami a hlavně sportovaly. Smály se, užily spoustu legrace, pomáhaly si, hýbaly se, poznávaly a popřály vítězům.

Pod olympijskou pochodní a vlajkami různých států dostaly medaile a diplomy.

Jak jsme si naše zimní olympijské hry užily, uvidíte na fotografiích.

Škoda , že je olympiáda jen jednou za čtyři roky! Ale nám to vlastně asi ani nevadí, my si uděláme sportovní dny, třeba  jen tak.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349