V týdnu od 17.4. do 21.4.2023 probíhaly na naší školce oslavy Dne Země, kdy jsme si s dětmi povídali o tom, jak je důležité naši planetu chránit, jak bychom se k přírodě měli chovat a užili jsme si několik zajímavých akcí.
     V úterý 18.4. k nám zavítali popeláři z firmy AVE i s pravým popelářským autem, kdy si děti mohly prohlédnout kabinu a samozřejmě také zatroubit. Na konci se mohly děti podívat, jak to vypadá, když se vyváží popelnice.
     Ve středu 19.4. proběhla „Malá technická univerzita“, kdy se děti dověděly, proč je důležité třídit odpad, na co je určená daná barva popelnice a jak to chodí ve spalovně a na skládce. Děti si v malých skupinkách vytvořily vlastní město s barevnými popelnicemi, roztřídily si odpad a zahrály na popeláře.
V pátek 21.4. zavítaly děti ze třídy Veverek a Zajíců do Domu UMkde probíhaly oslavy Dne Země. Děti si nejprve prohlédly vernisáž, kam i ony přispěly svými výtvory a děti ze třídy Veverek získaly zvláštní ocenění poroty. Poté si děti zasportovaly na 8 stanovištích, které probíhaly v duchu „Deštného pralesa“, kde si vyzkoušely například: bubnování, prolézání mezi liánami, poznávaly zvuky zvířat, vyzkoušely si stínohru a jiné zajímavé soutěže. Na děti zde čekal i skákací hrad. 

Vypracovala Š.Kopencová a M:Komersová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349