Plecha a Neplecha v lese

V pátek 1.11. 2019 proběhl ve školce pro děti hudební pořad pod názvem „Plecha a Neplecha v lese“. Během tohoto představení se děti vypravily do lesa, kde se dozvěděly mnoho zajímavých informací o stromech, květinách, o vodě a hlavně o zvířátkách. Pověděly si jak se zvířátka chystají na zimu a jak to vypadá, když se probudí ze zimního spánku, jaké houby sbírat mohou a jaké jsou jedovaté. Zazpívaly si mnoho krásných písniček a také aktivně pomáhaly hledat, co se to všechno v lese děje.Děti měly možnost si vyzkoušet veliké množství různých rekvizit a prohlédnout si malované kulisy.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349