Vědecká show

V úterý 5.11. 2019 jsme ve spolupráci se vzdělávací institucí Marstafit uspořádali pro děti „Vědeckou show“. Děti měly možnost si vyzkoušet různé pokusy, například jak se vyrábí barvy z různých látek, vytvářely rakety, které jim i lítaly, dozvěděly se rozdíl mezi peroxidem a octem a jiné.Naučily se nové názvosloví. Všichni jsme si akci plnou pokusů velmi užili.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349