Ve středu 30.9. a ve čtvrtek 1.10.2020 proběhla pro děti na školní zahradě akce pod názvem „Poly-tech bus“. Děti měly možnost si, pod vedením zkušených lektorů, vyzkoušet na třech stanovištích různá řemesla. Na prvním stanovišti s názvem „Elektrikář“ se pomocí elektronické stavebnice dozvěděly zajímavé informace o elektrickém proudu a sestavily si jednoduchý obvod. Na druhém stanovišti nazvaném „Keramika“ se děti dozvěděly zajímavosti o tomto krásném uměleckém oboru a samy si ze samotrvdnoucí hmoty vyrobily malou mističku, kterou si nazdobily a odnesly domů. Na posledním stanovišti, které se jmenovalo „Malíř pokojů“ si štětcem a vodovkami, pomalu a bez přetahování, vymalovaly krásné obrázky. Dětem se akce velmi líbila.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349