V úterý 22.3.2022 proběhla v naší školce interaktivní akce pod názvem „Pomoooc!!!“ zaměřená na prevenci úrazů a poskytnutí první pomoci. Děti se hravou formou dozvěděly, jak se zachovat v různých situacích (úraz, nevolnost, požár….), kam zavolat a co říci. Spolu s plyšových orlem Breptou si toto vše procvičily a celý program si velmi užily. 

Vypracovala Š:Kopencová a M.Komersová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349