Sešlápni krabici a petku s Evou Samkovou

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

 

Na jaře byla vyhlášena společností AVE soutěž o nejlepší fotografii na téma Sešlápni krabici a petku s Evou Samkovou.

Jelikož se jako školka snažíme chovat ekologicky, pečlivě třídíme odpad, vedeme děti k ekologickému přístupu k životnímu prostředí a jsme přeborníky ve sběru starého papíru, nemohli jsme se této akce nezúčastnit.

Společně s dětmi jsme vytvořili velikou botu, nafotili fotografii a poslali do soutěže.

Velice nás potěšila zpráva, že naše fotografie byla zvolena jako vítězná a že symbolický šek nám předá osobně Eva Samková v záři.

Děti ze třídy Veverky si připravily pro vzácnou návštěvu pěkné písničky a převzaly šek od společnosti AVE z rukou Evy Samkové.

 

Děkujeme všem, kteří si na tuto slavnost na školní zahradě udělali čas a zúčastnili se, zástupcům MČ Praha 10 paní místostarostce Mgr. Janě Komrskové, vedoucí OŠK Mgr. Janě Vinterové, a paní Mgr. Kláře Válkové.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349