Společný výlet – Kolínsko řepařská drážka

Ve čtvrtek 16.5.2019 nás čekal společný výlet ke Kolínu. Nejprve jsme se svezli vláčkem po úzkorozchodné trati Kolínské řepařské drážky, který táhla dieslová lokomotiva a poté jsme se prohlédli místní železniční muzeum. Všichni jsme si výlet velmi užili a každý si odnesl domů malý suvenýr v podobě píšťalky nebo tužky s mašinkou.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349