Ve středu a ve čtvrtek navštívila naší mateřskou školu „Malá technická univerzita“. Děti si společně s lektorem Adamem pověděly, jaké vybavení musí mít správný stavitel, naučily se některé piktogramy, např.: policejní stanice, obchod, nemocnice... a poté jsme si ve skupinkách zahráli na architekty, projektanty a stavitele, kdy každá skupinka postavila svůj vlastní dům dle svojí fantazie. Na konci jsme si ze všech domečků sestavili svoje krásné město.

Vypracovala: Š.Kopencová, M.Komersová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349