Dle Mimořádného opatření MZ musí být všechny děti i zaměstnanci školy bezprostředně před vstupem do budovy otestováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Toto testování musí být provedeno ve škole, nikoliv doma. V naší mateřské škole bude vzhledem ke speciálním potřebám žáků prováděno rodiči nebo doprovázející osobou ráno po příchodu do školy 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovací sady obdrží rodiče v mateřské škole.

Pokud dítě nebude v tyto testovací dny přítomno, bude testováno první den příchodu do školy.

Organizace testování v naší škole:

 • Testování 2x týdne antigenním testem výtěrem z dutiny nosní, frekvence pondělí, čtvrtek
 • U vstupu do budovy obdrží zák. zástupce test s číslem dítěte
 • Testovací místo -před budovou v postaveném party stanu
 • Před samotným testem je nutná desinfekce rukou
 • V testovacím prostoru provede rodič dítěti výtěr z přední části nosní dutiny pod dohledem pracovníka mateřské školy
 • Poté předá na připravený stolek svůj test k evidenci a vyhodnocení zaměstnanci mateřské školy
 • Rodič s dítětem vyčká na výsledek testu cca 15- 20 minut v prostoru před mateřskou školou s dodržením rozestupů mezi jednotlivými osobami 1,5 – 2 metry

Vyhodnocení a co dál

 • Výsledek je negativní – HURÁ! Dítě může do školky
 • Výsledek je pozitivní – JE NÁM LÍTO, ale dítě do školky nesmí

 

  1. Pozitivní výsledek první den – dítě odchází domů, musí podstoupit PCR test
  2. Pozitivní výsledek další testovací den – celá skupina ve třídě jde domů, pozitivní dítě jde na PCR test, všichni čekáme na výsledky testu, je -li pozitivní PCR test, následuje karanténa

Kdy se testování neprovádí

   • U osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin a je -li dítě bezpříznakové a nebyla mu nařízena karanténa
   • U osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid -19 izolaci ve stanoveném rozsahu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů – bude nutné předložit potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře
   • U osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů

V případě, že zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nebude přítomnost dítěte ve škole umožněna a bude se vzdělávat doma ne distančně. Dítě je z docházky do MŠ omluveno, jako v případě nemoci.

Další důležité informace – viz Dodatek školního řádu 2020-21

 

V Praze, dne 7.4. 2021                                                              Mgr. Jana Tůmová, ředitelka MŠ

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349