Výstava k 100. výročí narození Zdeňka Milera

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

 

V naší mateřské škole Tuchorazská se snažíme u dětí rozvíjet povědomí a lásku k literatuře. Aktivně se zapojujeme do projektu Celé Česko čte dětem , pořádáme výstavy a besedy, založili jsme knihobudku. Samozřejmě jsme  nemohli opomenout významné výročí spisovatele, výtvarníka a režiséra pana Zdeňka Milera.

Zdeněk Miler se narodil 21.února 1921, letos by oslavil sté výročí narození.

Děti ze všech tříd se zapojily do přípravy výstavy tohoto světového umělce, který tak rozuměl dětské duši. Malovaly, modelovaly, vyráběly, naslouchaly, divily se a dívaly se, domýšlely příběhy a hlavně se bavily a byly šťastné a pyšné na své dovednosti. Také se dozvěděly něco nového.

Přesně podle slov pana Zdeňka Milera „ Co dítě potřebuje nejvíc? Je to jednoduché, cit“.

Do našeho projektu však rušivě zasáhla pandemie koronaviru. Zatím tedy práce svých kamarádů mohou potěšit jen předškoláčky. Těšíme se , až uvidíme radost v očích ostatních dětí i dospělých. Vždyť jde o nadčasovou událost. Podívejte se na fotografie, myslíte si , že se nám výstava povedla?

Zpracovala Regina Stratílková

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349