Masopustní radovánky v MŠ

V úterý 5.3. 2019 jsme pro děti uspořádali v MŠ masopustní radovánky. Nejprve jsme tančili, zpívali a jinak skotačili v maskách ve třídě a poté nás čekal velmi pěkný program venku na zahradě. Děti měly příležitost pohladit a vyčesat živého poníka a oslíka, na kterém je pak paní „cikánka“ svezla. Také si děti pohladily živé telátko a kozu s kůzlátkem a dozvěděly se zajímavé informace o lidovém masopustu. Celé dopoledne jsme zakončili masopustním průvodem po blízkém okolí Malešic. Všichni jsme si veselý den v maskách velmi užili.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349