Zápis do ZŠ 2024, Testy školní zralosti

Testy školní zralosti

 

Z rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny se letos hromadné vyšetření školní zralosti v mateřských školách konat nebude.

Vyšetření školní zralosti proběhne individuálně v poradně.

Rodiče se objednají s dítětem do poradny prostřednictvím objednávkové formuláře, který je  na webových stánkách http://ppp10.eu., případně telefonicky u paní psycholožky Mgr. Lucie Svobodové, telefon 773 740 882.

Pokud máte pochybnosti o nástupu Vašeho dítěte do základní školy, poraďte se s paní učitelkou ve třídě.

 

 

Zápis do Základní školy

 

K zápisu jsou povinni dostavit se rodiče s dítětem narozeným do 31.8.2018 a to i v případě, že budete žádat o odklad školní docházky.

O odklad školní docházky je nutné požádat při zápise do Základní školy.

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy 3. dubna a 4. dubna 2024, vždy od 14:00 do 18:00.

Další informace k zápisům do Základních škol naleznete na webových stránkách jednotlivých Základních škol.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349