Třída Ježků se s velkým nadšením zapojila do projektu „Pozorování ptáků“. Paní učitelky si spolu s dětmi povídaly jaké druhy ptáků se u nás vyskytují, co potřebují ptáčci k životu, jak jim můžeme pomáhat. Při pobytu venku na zahradě nebo poznávací vycházce do okolí mateřské školy, měly děti možnost ptáčky pozorovat, poznávat jejich chování a barvy a zopakovaly si jak se který ptáček jmenuje. Společně jim ve třídě vyrobili velikou dobrotu v podobě koule z tuku, kterou obalili semínky. Tyto koule pak zavěsily jak na zahradě, tak venku mimo školku. Děti péče o přírodu a zvířátka v ní se vyskytující velmi baví.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349