Skřítky krmit povoleno

V úterý 8.1.2019 proběhl pro děti program na téma zdravé výživy s názvem „Skřítky krmit povoleno“. Děti pro skřítka nakoupily správné potraviny, uvařily mu zdravé jídlo, prostřely mu stůl apod. Dále si formou říkanky prohloubily znalosti o vitamínech a škodlivých látkách, které potraviny obsahují. Děti si celý program velmi užily.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349