Zahájili jsme projekt „Záhony pro školky“

Cílem je povzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají. Podněcovat v dětech zodpovědnost a samostatnost. Žít v souladu s přírodou. Podpořit osvětu dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349