1. dubna jsme oslavili „Mezinárodní den ptactva“. S dětmi jsme si povídali o tom, jak důležité je ptáčky chránit, sypat jim semínka do krmítek a podle obrázků se děti naučily určovat základní druhy ptáčků. Některé z nich jsme pozorovali při pobytu venku. Při výtvarných činnostech si všechny třídy vyrobily různé obrázky, které zdobí naší školku.

Vypracovala Š.Kopencová a M.Komersová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349