Mezinárodní Den stromů

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Den stromů

Dne 20.10. jsme v naší mateřské škole Tuchorazská již tradičně oslavili Den stromů.

Každý rok na podzim uspíme ukolébavkou stromy na školkové zahrádce. Děti zazpívají, pošeptají stromům do kůry přání hezkého snění. Pak kamarádům stromům poděkují.

Děkujeme za uplynulý rok, ve kterém nám dávaly stín, klid, krásu a domov broučkům i ptákům.

Nakonec si děti vyberou svůj neoblíbenější strom, věnují mu šálu a obejmou ho.

Zaposlouchají se a zavnímají krásu podzimní přírody.

Letos jsme obohatili oslavu Dne stromů o soutěže, tancování a plnění úkolů s přírodní tematikou.

Pobavili jsme se, dozvěděli se něco nového a bylo nám všem pospolu fajn.

 

Děti a zaměstnankyně MŠ Tuchorazská

Vypracovala R.Stratílková

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349