Světový den rybářů

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

◾Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

 

Ve středu 25.11.2020 jsme si společně na školní zahradě oslavili „Světový den rybářů“. Děti měly možnost si na šesti stanovištích vyzkoušet různé dovednosti malých rybářů, jakou jsou: krmení rybiček (hod míčkem na cíl), sestavování rybičky z kamínků, poznávání 4 známých rybiček (kapr, štika, sumec a úhoř), lovení rybiček, překážková dráha (nesení rybičky na pánvičce) a nakonec si vylovili jako suvenýr malou zlatou rybičku s překvapením. Děti si  mohly také prohlédnout jak vypadá živý kapr a kdo chtěl si ho mohl i pohladit. Všem se den moc líbil a děti si kromě zlaté rybky odnesly i spoustu zážitků.

Vypracovala Šárka Kopencová

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349